HONBU DOJO JKA SARDEGNA 2014 - 2015 - Karate Club Kanazawa