HONBU DOJO JKA SARDEGNA QUARTU S.E. 3/2/2015 - Karate Club Kanazawa